...Teleporno endesse kiryo harne, Altariel pella so ndarne, halla ar ninqe; maltie lótinen rie finderyasse, haryanére maryasse nande, ar lirne. Omaryo hloni eäne nimbe ar lisse wilyasse ringa ar poika:

	
	Laurie lirnenye lassion, tuita,
	Súro nilirne, olvar mí súya.
	Anar Isil pella, Eäresse winga,
	Ar Alda laurëa pell' Ilmarinde.
	Mí Eldamar Oi nu eleni kalne
	Ar Tiriondo Eldaiva rambar.
	Yenisse andave tuitane lassi ramarie,
	Lantane simen ire Falasta Eäri pella Eldanier.
	A Lórien! Tultane Hrive, Are pellassëa lusta;
	Sire hósira, lassi lantar kelunna.
	A Lórien! Entar anandave marnenye,
	Elanor firula riesse qelle.
	Nan, ai kiryon si enye liruva,
	Man nin tuluva, arta palla Eär enkoluva.
    
 
Tenke Aiwë

main page